Xem Phim Hoan Nhan Tam   thể được kẹp. Cùng một quy tắc áp dụng cho một chiếc xe cấp cứu đáng kể đang được tham gia vào một tình huống khẩn cấp. Vì vậy, nếu bạn nhận được bánh kẹp, có một số nguyên tắc bạn nên làm theo. Trước hết, giữ bình tĩnh. Bạn không phải là người đầu tiên bị kẹp và bạn có chắc chắn không phải là người cuối cùng. Vì vậy, không nên cố gắng loại bỏ các bánh kẹp mình là bạn có thể bị buộc tội gây thiệt hại hình sự. Vì vậy, những gì bạn nên làm là gọi số điện thoại hiển thị trên thông báo và yêu cầu thông tin về làm thế nào để chiếc xe của bạn phát hành càng sớm càng tốt. Bạn cũng nên yêu cầu các clamper bánh xe là họ có giấy phép hợp lệ cho loại hoạt động này. Nếu họ không thể hiển thị một ủy quyền hợp lệ, không phải trả lệ phí phát   Hoán Nhân Tâm   hành và gọi cảnh sát. Hãy nhớ rằng kẹp một chiếc xe hơi mà không có một ủy quyền là một tội hình sự. Nhưng nếu công ty kẹp bánh xe là một trong những hoàn hảo cho phép, bạn phải trả tiền lệ phí phát hành. Bạn có thể cảm thấy rằng lệ phí phát hành là quá cao hoặc bánh kẹp dấu hiệu cảnh báo không được hiển thị rõ ràng đủ, bạn có thể nhận được tiền của bạn trở lại thông qua một bộ quy phạm pháp luật tại tòa án. Nhưng trước khi khởi kiện các công ty kẹp bánh xe, tham khảo ý kiến ​​một luật sư về các cơ hội thắng kiện của pháp luật.General Motors đã thông báo sẽ giảm giá và tiếp tục giảm giá nặng để tăng doanh số tất cả điều này sau khi quý rất nghèo cho cả Ford, GM và nộp đơn phá sản bởi Delphi. General Motors cần phải chiếm   Hoán Nhân Tâm